Thảm tấm Aumi FrameWork 04

Loại sợi:                                                    100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500 x 500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC
Xuất xứ: Trung Quốc

Product Description

Loại sợi:                                                    100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500 x 500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC
Xuất xứ: Trung Quốc
Loại sợi:                                                    100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500 x 500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC
Xuất xứ: Trung Quốc

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thảm tấm Aumi FrameWork 04”