Thảm tấm aumi portals 01

Loại sợi:  100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500×500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC

 

Product Description

Loại sợi:  100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500×500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC

 

Loại sợi:  100% Polypropylene
Gauge: 1/12
Cấu trúc sợi: Loop Pile
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 520 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4500 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500x500 mm
Số màu: 6
Đế: Glass Reinforced PVC
 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thảm tấm aumi portals 01”